اسکیت آکسون 1027

اسکیت آکسون 1027

قابل نصب روی انواع کتونی

تعییر سایز از 3 تا 12 سال

چرخ ها چراغ دار