موتور شارژی کاواساکی برند آکسون AX3046

موتور شارژی کاواساکی برند آکسون AX3046

-دوموتور

-دوباتری

-USB

-چراغ

-موزیک

-چرخ چراغ دار

-دارای کاور محافظ (چادر موتور )

-سایز : 57-40-92