ماشین شارژی بی ام و برند آکسون AX2058

ماشین شارژی برند آکسون AX2058

-دوموتور

-دوباتری

-کنترل از راه دور بلوتوثی با قابلیت کم و زیاد کردن سرعت و ترمز

-چراغ

-موزیک

-صندلی چرم

-حرکت گهواره ای

-سایز : 56-56-109