ماشین شارژی بنز می باخ برند آکسون AX2057

ماشین شارژی بنز می باخ برند آکسون AX2057

-دوموتور

-دوباتری

-شاسی بلند

-کنترل از راه دور بلوتوثی با قابلیت کم و زیاد کردن سرعت و ترمز

-چراغ

-موزیک

-صندلی چرم

-سایز : 56-56-109